Giỏ hàng

Giá đỡ điện thoại

  • Giá đỡ điện thoại trên ô tô gồm hai phần một phần chân đế gẵn vào kính mặt trước của ô tô họat động theo nguyên lý lực hút chân không, phần còn lại là giá kẹp điện thoại có thể xoay được và tùy chỉnh nhiều kích cỡ
  • Giá đỡ điện thoại GH03 có phần cần đỡ khá dài có thể uốn được và tùy chỉnh được nhiều góc nhìn hơn so với các loại khác